társalKODÓ középfokú nyelvvizsga felépítése

Szóbeli

A szóbeli (korábban A típusú) vizsgán elérhető összpontszám: 90 pont. A szóbeli középfokú vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó eléri az összpontszám 60%-át (54 pont), valamint készségenként a teljesítési minimumot (40%).

Készség
Feladat
Maximális pont
Teljesítési minimum
Idő
Szótár-használat
Beszédkészség
1. kötetlen beszélgetés
50 pont
20 pont
15 perc
Szótár nem használható
2. szerepjáték (telefonos VAGY mindennapi) – magyar instrukciók
3. önálló témakifejtés a közvetített szöveg alapján
Közvetítői készség
4. magyar nyelvű, kb. 250 szó terjedelmű szöveg lényeges információinak közvetítése idegen nyelvre
10 pont
4 pont
10 perc felkészülési idő + 5 perc közvetítés
Hallás utáni értés
1. feleletválasztós
30 pont
12 pont
25 perc
2. idegen nyelvű kérdésekre idegen nyelvű válasz

 

Írásbeli

Az írásbeli (korábban B típusú) vizsgán elérhető összpontszám: 100 pont. Az írásbeli középfokú vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó eléri az összpontszám 60%-át (60 pont), valamint készségenként a teljesítési minimumot (40%).

Készség
Feladat
Maximális pont
Teljesítési minimum
Idő
Szótár-használat
Nyelvismeret
15 ütemes felelet- választós lyukas szöveg kitöltése
12 pont
nincs
90 perc
Szótár nem használható
15 ütemes lyukas szöveg kitöltése előre megadott szókészletből
12 pont
Olvasáskészség
8 lyukas összefoglaló szöveg kiegészítése
24 pont
15 pont
6 ütemes felelet- választós teszt
12 pont
Íráskészség
olvasói levél írása, 200-250 szó terjedelemben
40 pont
16 pont
90 perc
Szótár használható

 

Komplex

A komplex (korábban C típusú) vizsga akkor sikeres, ha a jelölt az összesen elérhető 190 pont minimum 60%-át (megfelelési minimum), azaz a 114 pontot teljesítette, és ezen belül elérte a részkészségenkénti 40%-os teljesítési minimumokat.

     Ha a jelölt a komplex vizsga 60%-os megfelelési minimumát (114 pont) nem teljesítette, de az írásbeli VAGY a szóbeli vizsga teljesítési ÉS megfelelési minimumait teljesítette, akkor az adott írásbeli vagy szóbeli vizsga tekinthető sikeresnek.

     Ha a jelölt a komplex vizsga 60%-os megfelelési minimumát (114 pont) ugyan teljesítette, DE ezen belül a részkészségenkénti 40%-os teljesítési minimumot bizonyos készség(ek) esetén nem teljesítette akkor a komplex vizsga sikertelen. Ezen esetben azonban, ha az írásbeli VAGY a szóbeli vizsga teljesítési ÉS megfelelési minimumait ugyanakkor teljesítette, akkor az adott írásbeli vagy szóbeli vizsga tekinthető sikeresnek.

 

Értékelési kritériumok az egyes feladatoknál:

Vizsgarész Készség Feladat Az értékelés szempontjai
Szóbeli Beszédkészség Kötetlen beszélgetés

Kommunikatív érték: 5 pont
Szókincs: 5 pont
Nyelvhelyesség: 5 pont

Szerepjáték

Kommunikatív érték: 5 pont
Szókincs: 5 pont
Nyelvhelyesség: 5 pont

Önálló témakifejtés

Kommunikatív érték: 5 pont
Szókincs: 5 pont
Nyelvhelyesség: 5 pont

Kötetlen beszélgetés, szerepjáték és önálló témakifejtés alapján Kiejtés: 5 pont
Közvetítői készség Magyar nyelvű szöveg közvetítése idegen nyelven

Kommunikatív érték: 5 pont
Nyelvhelyesség: 5 pont

Hallás utáni értés 7 vagy 8 item – feleletválasztós
8 vagy 7 item – idegen nyelvű válasz idegen nyelvű kérdésekre
itemenként 2-2 pont
Írásbeli Nyelvismeret 15 item - feleletválasztós 12 vizsgapont
15 item – lyukas szöveg kitöltése szókészletből 12 vizsgapont 
Olvasáskészség 8 item – lyukas összefoglaló szöveg kiegészítése itemenként 3 pont
6 item - feleletválasztós itemenként 2 pont
Íráskészség olvasói levél

Tartalom, kommunikatív cél megvalósulása: 6 pont

Szerkezet: 4 pont
Nyelvhelyesség: 4 pont
Szókincs: 4 pont
Helyesírás, központozás: 2 pont   
Összesen: 20 nyerspont x 2 = 40 vizsgapont  

Ha a vizsgázó írásbeli feladatának témája eltér az irányítási szempontoktól, vagy kézírása teljesen olvashatatlan, akkor az egész feladat 0 pontot ér.

A középfokú szóbeli vizsga témakörei

 1. Család és barátok (tipikus férfi és női tulajdonságok, az ideális férfi és nő, nevelés, generációk, családi ünnepek, ünnepnapok)
 2. Megjelenés (divat, kozmetika)
 3. Lakóhely (különböző lakóhelytípusok összehasonlítása, városi-falusi lét összehasonlítása, háztartás, költségek, fenntartás)
 4. Munka (munkák presztízse, divatos szakmák, munkanélküliség, munkalehetőségek, család és karrier)
 5. Tanulás (továbbtanulási tervek, iskolai élmények és hagyományok, iskolatípusok)
 6. Szabadidő (u.a., mint az alapfokon csak jóval szélesebb szókinccsel valamint az ott felsorolt szabadidős tevékenységek előnyei és hátrányai, mindennapok és hétvége, pihenés és szórakozás)
 7. Telekommunikáció (mobiltelefon és számítógép előnyei hátrányai; az email és a hagyományos levelezés összehasonlítása)
 8. Sport (tömegsport, versenysport, sport a TV-ben és élőben, extrém sportok)
 9. Egészség (egészségmegóvás, szépségápolás, orvosnál, fogorvosnál, dohányzás, alkohol, kábítószer, egészségbiztosítás, orvosi ellátás)
 10. Szolgáltatások (javíttatás, fodrász, patyolat, hirdetések, reklám)
 11. Közlekedés (autóvezetés, közlekedési szabályok, a közlekedés biztonsága és problémái, helyi és távolsági közlekedés, intercity vonatok)
 12. Utazás (utazási fajták, utazási formák, utazási irodák, nyelvismeret és utazás összefüggései)
 13. Időjárás, környezetvédelem (természet és környezet, környezeti ártalmak, a környezetvédelem módozatai)
 14. Bevásárlás (vásárlási lehetőségek és szokások, háztatrtási gépek, ajándékozás, fizetési módozatok, hipermarketek, butikok, reklamáció, hitel)
 15. Étkezés (étkezési szokások ünnepnapokon és hétköznap, otthoni étkezés, éttermek, magyar konyha)
 16. Ünnepek (nemzeti és vallási ünnepek)
 17. Magyarország (Magyarország legfontosabb látnivalói, kulturális szokásai, földrajza)
 18. Célnyelvi országok (a célnyelvi országok fővárosai, főbb nevezetességei, az ottélők néhány jellegzetes szokása)
 19. Aktualitások (aktuális történések, ünnepek és szokások)

 

Mintafeladatok:

     http://tarsalkodo.kodolanyi.hu/felkeszules/mintafeladatok