társalKODÓ felsőfokú nyelvvizsga felépítése

Szóbeli

A szóbeli (korábban A típusú) vizsgán elérhető összpontszám: 85 pont. A szóbeli felsőfokú vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó eléri az összpontszám 60%-át (51 pont), valamint készségenként a teljesítési minimumot (40%).

Készség
Feladat
Maximális pont
Teljesítési minimum
Idő
Szótár-használat
Beszédkészség
1. kötetlen beszélgetés
35 pont
14 pont
10 perc
Szótár nem használható
2. szerepjáték (telefonos VAGY mindennapi) – magyar instrukciók
Közvetítői készség
3. idegen nyelvű, kb. 200 szó terjedelmű szöveg lényeges információinak közvetítése magyar nyelvre
10 pont
8 pont
15 perc felkészülési idő + 10 perc közvetítés
4. magyar nyelvű, kb. 200 szó terjedelmű szöveg lényeges információinak közvetítése idegen nyelvre
10 pont
Hallás utáni értés
1. feleletválasztós
30 pont
12 pont
25 perc
2. válaszadás idegen nyelvű kérdésekre idegen nyelven

 

Írásbeli

Az írásbeli (korábban B típusú) vizsgán elérhető összpontszám: 100 pont. Az írásbeli felsőfokú vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó eléri az összpontszám 60%-át (60 pont), valamint készségenként a teljesítési minimumot (40%).

Készség
Feladat
Maximális pont
Teljesítési minimum
Idő
Szótár-használat
Nyelvismeret
15 ütemes feleletválasztós lyukas szöveg kitöltése
12 pont
nincs
90 perc
Szótár nem használható
15 ütemes lyukas szöveg kitöltése előre megadott szókészletből
12 pont
Olvasáskészség
8 lyukas összefoglaló szöveg kiegészítése
24 pont
15 pont
6 ütemes felelet- választós teszt
12 pont
Íráskészség
érvelő jellegű esszé írása 450-500 szó terjedelemben
40 pont
16 pont
90 perc
Szótár használható

 

Komplex

A komplex (korábban C típusú) vizsga akkor sikeres, ha a jelölt az összesen elérhető 185 pont minimum 60%-át (megfelelési minimum), azaz a 111 pontot teljesítette, és ezen belül elérte a részkészségenkénti 40%-os teljesítési minimumokat.

     Ha a jelölt a komplex vizsga 60%-os megfelelési minimumát (111 pont) nem teljesítette, de az írásbeli VAGY a szóbeli vizsga teljesítési ÉS megfelelési minimumait teljesítette, akkor az adott írásbeli vagy szóbeli vizsga tekinthető sikeresnek.

     Ha a jelölt a komplex vizsga 60%-os megfelelési minimumát (111 pont) ugyan teljesítette, DE ezen belül a részkészségenkénti 40%-os teljesítési minimumot bizonyos készség(ek) esetén nem teljesítette akkor a komplex vizsga sikertelen. Ezen esetben azonban, ha az írásbeli VAGY a szóbeli vizsga teljesítési ÉS megfelelési minimumait ugyanakkor teljesítette, akkor az adott írásbeli vagy szóbeli vizsga tekinthető sikeresnek.

 

Értékelési kritériumok az egyes feladatoknál:

Vizsgarész Készség Feladat Az értékelés szempontjai
Szóbeli Beszédkészség Kötetlen beszélgetés

Kommunikatív érték: 5 pont
Szókincs: 5 pont
Nyelvhelyesség: 5 pont

Szerepjáték

Kommunikatív érték: 5 pont
Szókincs: 5 pont
Nyelvhelyesség: 5 pont

Kötetlen beszélgetés, szerepjáték és önálló témakifejtés alapján Kiejtés: 5 pont
Közvetítői készség Idegen nyelvű szöveg közvetítése magyar nyelven

Kommunikatív érték: 5 pont
Nyelvhelyesség: 5 pont

Magyar nyelvű szöveg közvetítése idegen nyelven Kommunikatív érték: 5 pont
Nyelvhelyesség: 5 pont
Hallás utáni értés 7 vagy 8 item – feleletválasztós
8 vagy 7 item – idegen nyelvű válasz idegen nyelvű kérdésekre
itemenként 2-2 pont
Írásbeli Nyelvismeret 15 item - feleletválasztós 12 vizsgapont
15 item – lyukas szöveg kitöltése szókészletből 12 vizsgapont 
Olvasáskészség 8 item – lyukas összefoglaló szöveg kiegészítése itemenként 3 pont
6 item - feleletválasztós itemenként 2 pont
Íráskészség érvelő jellegű esszé

Tartalom, kommunikatív cél megvalósulása: 6 pont

Szerkezet: 5 pont
Nyelvhelyesség: 4 pont
Szókincs: 4 pont
Helyesírás, központozás: 2 pont   
Összesen: 20 nyerspont x 2 = 40 vizsgapont  

Ha a vizsgázó írásbeli feladatának témája eltér az irányítási szempontoktól, vagy kézírása teljesen olvashatatlan, akkor az egész feladat 0 pontot ér.

 

A felsőfokú szóbeli vizsga témakörei

 1. Család és barátok (a család és a házasság problémái, együttélés házasságon kívül, gyermeknevelés, válás, generációs problémák, otthoni, iskolai és iskolán kívüli nevelés)
 2. Lakóhely (lakásépítési helyzet Magyarországon, lakótelepek, panelházak problémái, felújítása)
 3. Munka (szellemi és fizikai munka, továbbképzés, átképzés, munkaidő rugalmassága, álláskeresés, fejvadász cégek, önálló vállalkozások, családi élet és munkavállalás összehangolása, multinacionális cégek Magyarországon)
 4. Tanulás (elitképzés, tömegoktatás, élethosszig tartó tanulás, felnőttoktatás, magánoktatás, állami oktatás, esélyegyenlőség, egyetemi szakok népszerűségének és népszerűtlenségének okai)
 5. Kultúra, művelődés (TV csatornák és rádióállomások műsorai, klasszikus és könnyűzene, képzőművészet, építészet, újságok, magazinok, regények)
 6. Telekommunikáció (mobiltelefon, sms, e-mail, Internet, fax)
 7. Sport (amatőr és profi sportok, olimpia, a sport és az egészség)
 8. Egészségügy (fertőző betegségek, gyógyíthatatlan betegségek, mozgássérültek problémái, természetgyógyászat, gyógyszerek, szenvedélybetegségek és gyógyításuk, szervátültetés)
 9. Szolgáltatások (banki tranzakciók, választék, minőség, mennyiség)
 10. Bevásárlás (reklámok, konzum magatartás)
 11. Közlekedés (gépjármű karbantartás és szerviz, közlekedés fejlesztése, autópályaépítés, közlekedési morál)
 12. Utazás (belföldön és külföldön gyűjthető tapasztalatok összehasonlítása, a meglátogatott külföldi ország kulturális szempontú összehasonlítása Magyarországgal)
 13. Környezeti problémák (víz- és levegőszennyezettség, éhínségek, globális felmelegedés, környezeti katasztrófák, túlnépesedés, jóléti állam és környezetvédelem)
 14. Tudományok helyzete (klónozás, génmanipuláció, alternatív energiaforrások, atomerőművek, vízierőművek)
 15. Magyarország (politikai berendezkedés, társadalom, gazdaság, Magyarország és a NATO és az EU, közbiztonság, főbb történelmi események)
 16. Célnyelvi országok (kulturális különbségek, a magyar nyelv és a kultúra, a célnyelv és a célnyelvi kultúra)
 17. Aktualitások (modern társadalom, kriminalitás, jog és jogtalanság, választások, kivándorlás, nacionalizmus, szociális háló)

Mintafeladatok:

     http://tarsalkodo.kodolanyi.hu/felkeszules/mintafeladatok