társalKODÓ alapfokú nyelvvizsga felépítése

Szóbeli

A szóbeli (korábban A típusú) vizsgán elérhető összpontszám: 75 pont. A szóbeli alapfokú vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó eléri az összpontszám 60%-át (45 pont), valamint készségenként a teljesítési minimumot (40%).

Készség
Feladat
Maximális pont
Teljesítési minimum
Idő
Szótár-használat
Beszédkészség
1. kötetlen beszélgetés
35 pont
14 pont
10 perc
Szótár nem használható
2. szerepjáték (telefonos VAGY mindennapi) – magyar instrukciók
Közvetítői készség
3. idegen nyelvű, kb. 230 szó terjedelmű szöveg lényeges információinak közvetítése magyar nyelvre
10 pont
4 pont
10 perc felkészülési idő + 5 perc közvetítés
Hallás utáni értés
Lehetséges feladattípusok:
- feleletválasztós
- igaz-hamis - táblázat kitöltése
- információ felismerése
30 pont
12 pont

25 perc

 

Írásbeli

Az írásbeli (korábban B típusú) vizsgán elérhető összpontszám: 100 pont. Az írásbeli alapfokú vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó eléri az összpontszám 60%-át (60 pont), valamint készségenként a teljesítési minimumot (40%).

Készség
Feladat
Maximális pont
Teljesítési minimum
Idő
Szótár-használat
Olvasáskészség
2000-2500 leütés terjedelmű szöveghez tartozó 16 igaz-hamis állítás eldöntése
40 pont
16 pont
25 perc
Szótár nem használható
Íráskészség
informális levél írása, 140-160 szó terjedelemben
60 pont
24 pont
50 perc
szótár használható

 

Komplex

A komplex vizsga akkor sikeres, ha a jelölt az összesen elérhető 175 pont minimum 60%-át (megfelelési minimum), azaz a 105 pontot teljesítette, és ezen belül elérte a részkészségenkénti 40%-os teljesítési minimumokat.

     Ha a jelölt a komplex vizsga 60%-os megfelelési minimumát (105 pont) nem teljesítette, de az írásbeli VAGY a szóbeli vizsga teljesítési ÉS megfelelési minimumait teljesítette, akkor az adott írásbeli vagy szóbeli vizsga tekinthető sikeresnek.

     Ha a jelölt a komplex vizsga 60%-os megfelelési minimumát (105 pont) ugyan teljesítette, DE ezen belül a részkészségenkénti 40%-os teljesítési minimumot bizonyos készség(ek) esetén nem teljesítette akkor a komplex vizsga sikertelen. Ezen esetben azonban, ha az írásbeli VAGY a szóbeli vizsga teljesítési ÉS megfelelési minimumait ugyanakkor teljesítette, akkor az adott írásbeli vagy szóbeli vizsga tekinthető sikeresnek.

 

Értékelési kritériumok az egyes feladatoknál:

 

Vizsgarész Készség Feladat Az értékelés szempontjai
Szóbeli Beszédkészség Kötetlen beszélgetés

Kommunikatív érték: 5 pont
Szókincs: 5 pont
Nyelvhelyesség: 5 pont

Szerepjáték

Kommunikatív érték: 5 pont
Szókincs: 5 pont
Nyelvhelyesség: 5 pont

Kötetlen beszélgetés és szerepjáték alapján Kiejtés: 5 pont
Közvetítői készség Idegen nyelvű szöveg közvetítése magyar nyelven

Kommunikatív érték: 5 pont

Koherencia: 5 pont

Hallás utáni értés

5 item – feleletválasztós

5 item – igaz-hamis állítások

5 item – információ felismerése

itemenként 2-2 pont
Írásbeli Olvasáskészség 16 item igaz-hamis állítás itemenként 2,5 pont
Íráskészség informális levél

Tartalom, kommunikatív cél megvalósulása: 5 pont

Szerkezet: 5 pont

Nyelvhelyesség: 5 pont

Szókincs: 5 pont   Összesen: 20 nyerspont x 3 = 60 vizsgapont   Ha a vizsgázó írásbeli feladatának témája eltér az irányítási szempontoktól, vagy kézírása teljesen olvashatatlan, akkor az egész feladat 0 pontot ér.

 

Az alapfokú szóbeli vizsga témakörei

 1. Család és barátok (személyi adatok; családtagok, barátok, ismerősök bemutatása, rövid külső és belső jellemzése; családi házimunkák megosztása; érdeklődési körök)
 2. Öltözködés (évszakokra és szituációkra jellemző ruhák viselete)
 3. Lakóhely (vizsgázó lakása, lakásának bútorzata és egyéb berendezése, lakásbérlés, költségek)
 4. Munka (vizsgázó munkahelye, munkája, foglalkozása, bérek, képzés)
 5. Tanulás (vizsgázó iskolái, végzettsége, nyelvtanulása, tantárgyak, bizonyítványok, diplomák)
 6. Szabadidő (vizsgázó hobbija, kisállatok tartása, kertészkedés, esti szórakozási formák, rádió, TV, videó, mozi, zene, színház, olvasás, múzeumok, kiállítások, koncertek, látnivalók, kirándulás, sajtó, irodalom, könyvtár, társas összejövetelek)
 7. Telekommunikáció (postai tevékenységek, mobil és vezetékes telefonhasználat, számítógép, Internet, levelezés, e-mail)
 8. Sport (vizsgázó kedvenc sportágai)
 9. Egészség (gyakori betegségek, gyógyszerek, diéta, egészséges életmód, fizikai és szellemi hogylét, testápolás, balesetek, mentő, testrészek)
 10. Szolgáltatások (bank, éttermek, kávéházak, ételek, italok, rendelés, szállodák, helyfoglalás, szállástípusok; rendőrség, tűzoltóság hívása, benzinkút, segélyszolgálat)
 11. Közlekedés (gyalogos, kerékpár, autó, taxi, tömegközlekedés, eligazodás, tájékoztatás, útleírás)
 12. Utazás (vakációs úti célok, szállásfoglalások)
 13. Időjárás és környezet (évszakok, napi időjárás, város, falu, táj, növények, állatok)
 14. Bevásárlás (mindennapi bevásárlás, fontosabb élelmiszerek, kisüzletek, nagyáruházak, kiegészítők, ruházat, háztartási szerek)
 15. Étkezés (evés, ivás, ételek, italok, élelmiszerek)
 16. Vendégség (fogadás, kínálás, bemutatás)
 17. Ünnepek (születés- és névnapok, családi ünnepek)
 18. Személyes kapcsolatok (fajtái, meghívás, találkozó megbeszélése, levelezés, egyesületek)
 19. Magyarország (vizsgázó lakóhelye, a lakóhely legfontosabb látnivalói)
 20. Célnyelvi országok (általános információk Angliáról, az Egyesült Államokról, [esetleg Kanadáról és Ausztráliáról is] Németországról, Ausztriáról és Svájcról a vizsga nyelvétől függően)

Mintafeladatok:

    Írásbeli feladatsor

    Hallás utáni szövegértés:

       Hanganyag1

       Hanganyag2

       Hanganyag3

       Teszt