A SZÉV Oktatási és Szolgáltató Kft. minőségpolitikája

 

Jelen nyilatkozattal elkötelezzük magunkat, hogy

  • Képzési tevékenységünk minőségirányítási rendszerét és a szakmai munka eredményességét folyamatosan mérjük és tökéletesítjük
  • A minőségcélok teljesülését évente értékeljük 
  • Minőségpolitikánkban megfogalmazott célok megvalósításához rendelkezésre bocsátjuk a szükséges erőforrásokat.

Célunk, hogy megfeleljünk a hatályos jogszabályi és szakmai előírásoknak.
Ennek előfeltétele az általunk szervezett tanfolyamok, a kapcsolódó ügyfélszolgálati és szolgáltatási tevékenységek szabályozott, ellenőrzött és felügyelt végrehajtása.

Célunk, hogy megfeleljünk a szakmai és piaci igényeknek. Ennek érdekében figyelemmel kísérjük és értékeljük mind a tanfolyamokon résztvevő hallgatók, mind az oktatók véleményét.

Célunk továbbá a képzésben résztvevők magas szintű szaktudásának kialakítása. Ennek érdekében cégünk jól képzett oktatókat alkalmaz és biztosítja a folyamatos szakmai továbbképzés lehetőségét. Ezen túlmenően, biztosítja a tananyagok hatékony elsajátításához szükséges eszközöket, melyeket folyamatosan karbantart.

Az eredményességet jól képzett, elkötelezett munkatársakkal, megfelelő tárgyi és személyi feltételek biztosításával növeljük.

 

 

 

Vajda Károly
ügyvezető