Német nyelv, KER B2 - középszint (hagyományos középfokú nyelvtudásnak megfelelő)

A képzést a FAT által akkreditált képzési program alapján végezzük.

FAT program akkreditácós lajstromszáma: PL-2999

Akkreditáció szerinti megnevezése: Német nyelv, KER B2 - középszint (hagyományos középfokú nyelvtudásnak megfelelő)

A jelentkezők igényeinek megfelelően a képzést modul rendszerben végezzük. Attól függően, hogy a résztvevőknek milyen az előzetes tudásszintje, és arról milyen szintre szeretnének eljutni, különböző moduloknál kapcsolódhatnak be a képzésbe és különböző szintig juthatnak el. Az egyes modulszintek megfelelnek az Európa Tanács Közös Európai Referenciakeret szintjeinek.

 A képzés moduljai:

  1. Kezdő

  2. Középhaladó

  3. Alapfokú nyelvizsga felkészítő

  4. Haladó

  5. Középfokú egynyelvű vizsga felkészítő

  6. Középfokú kétnyelvű vizsga felkészítő 

 A program teljes óraszáma: 600 óra

A képzések óraszámait a tanfolyam intenzitásától, csoport előzetes ismereteitől, felkészültségétől függően határozzuk meg.