Jótanácsok angol középfokú írásbeli feladatokhoz

Tanácsok az íráskészség feladatrészhez

 

Elsőként olvassa el alaposan a feladatot, az utasításokat is!

Az igényes levélírás háromlépcsős folyamat: pre-writing (tervezés), writing (megfogalmazás, megírás), revising (átolvasás, javítás). Mivel van idő, nem érdemes egyik lépést sem „megspórolni”! Jó időbeosztással kényelmesen, sietség nélkül meg tudja írni a levelet.

 

  • Pre-writing: Elsőként tervezze meg, mit és hogyan akar írni. Írjon vázlatot, amelyben leírja, mi mindent szeretne megemlíteni az egyes irányítási szempontoknál
  • Writing: Érdemes előbb piszkozatot írni. Írja le szép kerek mondatokban a levelet.
  • Revising: Ha kész a piszkozat, ne feledje azt háromszor átolvasni:
    1. Először azt nézze meg, hogy mindent leírt-e, amit akart?
    2. Másodszor azt, hogy logikusan építette-e fel gondolatait, könnyű-e olvasni és megérteni a levelet? Egy bekezdésen belül a mondatai logikusan követik-e egymást? Valóban ott kezdett-e új bekezdést, ahol új irányítási szempontra tért át?
    3. Végül ellenőrizze, nem maradtak-e nyelvtani, központozási vagy helyesírási hibák a levélben. Csak ezután másolja át a levelet a tisztázat oldalra.

 

 

Formai követelmények

1. A levelet „levegősen”, „másfeles sorközzel” írja, hogy a javító számára áttekinthető, jól olvasható, jól javítható legyen.

2. A hivatalos levél formai követelményeit tartsa be: a jobb felső sarokba írja a feladó címét! A vizsga titkossága érdekében ne adja meg saját nevét, címét! Használjon fiktív, kitalált nevet és címet! Mivel Magyarországról írja a levelet a szerkesztőségnek – ez esetben ne fordítsa le az „utca” vagy „tér” szavakat angolra! (Ne írja azt, hogy Petőfi Street, vagy Béke Square! Képzelje el, ha valaki válaszolna az újságtól, a postás vajon megtalálná a Petőfi Streetet Sárbogárdon?)

3. A dátumot 1 sor kihagyással a saját címe alá írja. A félreérthetőség elkerülése érdekében a legjobb, ha a hónapot szám helyett betűvel írja: 23 June 2009 vagy June 23 2009.

4. A bal oldalon ne felejtse el megadni az újság nevét és címét. Címezze a levelet a feladatszabásban megadott angolszász lapnak. Ha csak internetes cím szerepel a feladatban, találjon ki egy angol címet.

5. A lap címe fölé írja oda, hogy The Editor vagy kitalált nevet is adhat a főszerkesztőnek: John Nesbitt, editor. Ne feledje, ha nevet adott a főszerkesztőnek, akkor a levél így kezdődik: Dear Mr Nesbitt. Egyéb esetben a megszólítás: Dear Editor. A megszólításban központozás (vesszők, pont, pláne felkiáltójel) használata szükségtelen. Minden esetben a szerkesztőnek címezze a levelet, és ne feledje, Önnek nem feladata, hogy tanácsot adjon, vagy értékelje a cikkrészletben megadott véleményt.

 

 

Tartalmi követelmények

Fontos, hogy a lehetséges 20 pontból hatot tartalomra lehet kapni. Itt azt pontozzuk, hogy a vizsgázó megfelelő terjedelemben írt-e mindegyik irányítási szempontról, és hogy mindezt a megfelelő stílust, regisztert használva tette-e.

Tudni kell, hogy az olyan írásprodukció, mely nem a megadott feladatszabást követi, tehát nem arról szól, ami a feladatszabásban van, nulla pontos, nemcsak tartalom kategóriában, hanem az összes többi kategóriában is.

 

Középfokon nem felel meg egy olyan írásprodukció, melyet egyszerű mondatokban, alapfokú nyelvtani szerkezekkel és szókinccsel, erősen leegyszerűsített, esetleg nem is valós érveket felhasználva írt meg a vizsgázó.

 

 

A siker titka: a jó bekezdés

Jó bekezdést nem könnyű írni. A jó bekezdés koherens, egységes, ugyanakkor változatos. Ha úgy érzi, magyarul sem biztos, hogy meg tudna szerkeszteni egy bekezdésben foglalt gondolati egységet, akkor először magyarul gyakorolja a bekezdés- és fogalmazásírást.

Érdemes gyakorolni az egyes jelenségek mellett illetve ellen való érvelést, hiszen írásfeladataink zöme ezt kéri a vizsgázótól. Ehhez természetesen meg kell tanulni azt, hogy hogyan érveljünk, hogyan építsük fel az érvek láncolatát.

 

1. Az első bekezdésnek nem kell hosszúnak lennie: elég, ha annyit ír bele, hogy rendszeres/ hű olvasója a lapnak és a minap olvasott egy cikket erről és erről a témáról, amelyre szívesen reflektálna, mert érdekesnek találta és van véleménye. Kérjük, hogy kerülje a betanult (panel) mondatok idemásolását, mert szerencsétlenül hangzanak, és időnként nem is megfelelők. Kerülje a „Soha nem szoktam levelet írni lapoknak, de ezen alkalommal megteszem” mondat alkalmazását.
Felesleges bővebben bemutatnia magát, vagy életkörülményeit, ez egy olvasói levélben nem elvárás. Nemcsak hogy nem nyer vele pontokat, hanem még veszthet is, hisz irreleváns, nem odaillő információt írt a levélbe. Az első bekezdésben még semmiképp ne írja le, milyen érzelmet (esetleg haragot…) váltott ki Önben a cikk tartalma. Ha kritikai észrevételei vannak a cikkben leírtakkal kapcsolatban, nagyon nem ért egyet az abban foglaltakkal, azt majd a clearly state your opinion irányítási szemponthoz tartozó bekezdésben megteheti, de csak nagyon udvariasan! (sokkal udvariasabban, mint magyarul tenné!) Ne feledje: egy hivatalos levél elsősorban nem a személyes érzelmeiről szól, hanem a cikk tartalmával kapcsolatos, objektív véleményéről. Ennek megfelelően akkor jár el helyesen, ha levele hangneme semleges, objektív lesz.

2. Levele „lelke” az első bekezdés után következik. Kérjük, tagolja levelét – vagyis írjon bekezdéseket. Hogy pontosan hány bekezdést ír, azt Ön dönti el, de ne feledje, az irányítási szempontok mindegyikéről írnia kell! Ha minden irányítási szempontnak 1-1 bekezdést szentel, okosan jár el.
A feladat megírásához szükséges továbbá a világról való szélesebb körű ismeret, mert középfokon képesnek kell lenni 3-4 TARTALMAS érvet (ellenérvet) felsorolni! (Pl. ahhoz a feladathoz, hogy merjünk-e au-pairként külföldön dolgozni 18 évesen, aligha elegendő az az egy érv, hogy igen, mert sok pénzt lehet keresni - ez nem is igaz.) Fontos tudni, hogyan válasszuk el egymástól az érveket és ellenérveket – a kötőszavak helyes használata mind bekezdésen belül, mind azok közt nagyon fontos! A szövegen belüli szerkesztőelemek nem jolly jokerek – nem lehet bármelyiküket akárhová beszúrni.

3. Ha minden fontos gondolatot papírra vetett, egy rövidke elköszönés jön. Ebben leírhatja, hogy nagyjából ennyit szeretett volna írni, és reméli, hogy a jövőben még sok, ehhez hasonló érdekes cikket olvashat majd a lapban. Nagyon furcsán hangzana, ha jó tanácsot adna a lapnak abban a tekintetben, hogyan végezzék a jövőben a munkájukat, miről írjanak, vagy mit csináljanak a levelével. Semmiképp ne kérje a szerkesztőséget arra, hogy jelentesse meg a levelét, vagy hogy válaszoljon Önnek.

4. Búcsúzáskor figyeljen arra, ha Dear Editor volt a megszólítás, az elbúcsúzás Yours faithfully, ha Dear Mr Nesbitt-et írt, így búcsúzzon el: Yours sincerely.
Természetesen számos más elbúcsúzási formát is választhat. Ne használja viszont elköszönésképp az alábbiakat: Love, Hugs, Take care, Best wishes, Regards, Kindest regards, Affectionately, Best, Yours, mert ezeket csak baráti levelekben használjuk! Mindezen jó tanácsok figyelembe vételével, erősen ajánljuk, hogy mindenképp gyakorolja az ilyen típusú olvasói levelek írását.

 

Az Angol Középfokú Felkészítő feladatgyüjteményben számos levéltémát talál.

Fogalmazások, levelek írásához segítséget nyújthat Önnek Csomay E. és Szerdahelyi J. A Process Approach Composition Book For Secondary School Students c. könyve (Nemzeti Tankönyvkiadó), főleg a 6. fejezetet érdemes tanulmányozni.

 

Reméljük, tanácsainkkal hozzájárultunk ahhoz, hogy mindazok, akik a jövőben középfokú angol írásbeli vizsgát kívánnak tenni, felkészültebben vágjanak neki a feladatnak. Kiegészítésül és segítségül álljon itt egy minta, mely világossá teszi a formai követelményeket:

 

Levélminta

Bakonynekeresd
Kossuth utca 44.
7777
Hungary

 

The Editor
The Guardian
40 Apple Street
London
SW23Y6
UK

 

5 March 2010

 

Dear Sir/Madam,

 

bevezető néhány szó (pl. hol, mikor olvasta a cikket)
___________________________________________________
(egy sort hagyjon ki, vagy kezdje beljebb a sort)

 

1. szempont kifejtése
___________________________________________________
(egy sort hagyjon ki, vagy kezdje beljebb a sort)

 

2. szempont kifejtése
___________________________________________________
(egy sort hagyjon ki, vagy kezdje beljebb a sort)

 

3. szempont kifejtése
___________________________________________________
(egy sort hagyjon ki, vagy kezdje beljebb a sort)

 

4. szempont kifejtése
___________________________________________________
(egy sort hagyjon ki, vagy kezdje beljebb a sort)

 

elköszönés

 

Yours faithfully,

teljes (kitalált) név aláírásként