Jelentkezés, vizsgaidőpontok, vizsgadíjak - társalKODÓ nyelvvizsga

Jelentkezés - információk

A társalKODÓ vizsgára a jelentkezés online rendszeren keresztül vagy a Jelentkezési lap kitöltésével és a vizsgadíj befizetését igazoló csekk feladóvevénye eredeti példányának benyújtásával történik.

 1. Online jelentkezéssel utazás nélkül, egyszerűbben bonyolitható le a jelentkezés és a vizsgadíj befizetése, ezen kívül több kényelmi szolgáltatást is nyújt, pl. email értesítések. A jelentkezés a következő címen indítható: http://kjf.nyelvvizsgajelentkezes.hu/ Az online jelentkezéssel kapcsolatos minden információt a regisztráció után azon a honlapon megtalál.
 2. Papír alapú jelentkezés esetén Jelentkezési lapot és csekket miskolci irodánkban (SZÉV Kft., Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky u. 17. II. em.) lehet beszerezni, illetve a jelentkezési lapot le is lehet tölteni: Jelentkezési lap TÁRSALKODÓ
  vagy a következő űrlap kitöltésével postai küldését kérheti: Jelentkezési lap és csekk igénylése

Jelentkezni lehet szóbeli vizsgára (szóbeli részvizsga), írásbeli vizsgára (írásbeli részvizsga) és komplex vizsgára (szóbeli és írásbeli részvizsga). A Jelentkezési lapot postai ajánlott küldeményként, vagy személyesen lehet eljuttatni irodánkba (SZÉV Kft., Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky u. 17. II. em.). A postai feladóvevényt meg kell őrizni.  A jelentkezés csak a hiánytalanul és olvashatóan (lehetőleg nyomtatott betűkkel) kitöltött, a befizetést eredeti feladóvevénnyel, vagy az átutalást igazoló jelentkezési lapokat fogadja el. A határidőn túl beérkező jelentkezések nem érvényesek ill. csak pótdíj ellenében fogadhatók el (lásd lentebb).

A vizsgadíjat banki átutalással is lehet teljesíteni az alábbi bankszámlára:
Számlatulajdonos: Kodolányi János Főiskola
Számlavezető: ERSTE Bank NyRt.
Számlaszám: 11600006-00000000-33437190 

Ez esetben a banki átutalási megbízás fénymásolatát kell a jelentkezési laphoz csatolni. A közleménybe kérjük írják be a vizsgázó nevét, címét, társalKODÓ és a vizsgahely városát.

  

Vizsgaidőpontok 2016-ban

 

 Nyelv, szint

Vizsgaidőpont
(írásbeli és hallás utáni szövegértés,
szombat)

Jelentkezési határidő

Szóbeli vizsgarész
időpontja

Eredményközlés
várható időpontja
(26. nap, szerda)

  angol / német EGYNYELVŰ
alap-, közép-, felsőfok

2016. január 16.

2015. december 28.

2016. jan. 18 - febr. 6.

2016. február 10.

angol / német EGYNYELVŰ
alap-, közép-, felsőfok

2016. március 05.

2016. február 15.

2016. márc. 7 – 26.

2016. március 30.

angol / német EGYNYELVŰ
alap-, közép-, felsőfok

2016. április 09.

2016. március 21.

2016. ápr. 11. - 30.

2016. május 4.

angol / német EGYNYELVŰ
csak közép-, felsőfok

2016. május 07.

2016. április 18.

2016. máj. 9 – 28.

2016. június 1.

angol / német EGYNYELVŰ
csak alapfok (CSAK Miskolc)

2016. június 11.

2016. május 23.

2016. jún. 11 – júl. 2.

2016. július 6.

angol / német EGYNYELVŰ/KÉTNYELVŰ
alap-, közép-, felsőfok

2016. szeptember 24.

2016. szeptember 5.

2016. szept. 26 - okt. 15.

2016. október 19.

angol / német EGYNYELVŰ
alap-, közép-, felsőfok
2016. november 12. 2016. október 24. 2016. nov. 14 - dec. 3. 2016. december 7.

 

A jelentkezési határidő után, a vizsgabeosztás véglegesítéséig különeljárási díj  megfizetésével lehet jelentkezni (ld. lentebb).

A megadott napon az egyes vizsgák időpontjai:

 • alapfok írásbeli vizsga (angol és német nyelv) – 9:30
 • közép- és felsőfok írásbeli vizsga (angol és német nyelv) – 9:30
 • alapfok hallás utáni értés vizsga (angol nyelv) – 14:00
 • középfok hallás utáni értés vizsga (angol nyelv) – 14:30
 • felsőfok hallás utáni értés vizsga (angol nyelv) – 15:00
 • alapfok hallás utáni értés vizsga (német nyelv) – 15:30
 • középfok hallás utáni értés vizsga (német nyelv) – 16:00
 • felsőfok hallás utáni értés vizsga (német nyelv) – 16:30

Az írásbeli és a hallás utáni értés vizsgák helyszíne: Zrínyi Ilona Gimnázium, Miskolc, Nagyváthy u. 5.

A szóbeli vizsga helyszíne: Zrínyi Ilona Gimnázium, Miskolc, Nagyváthy u. 5. vagy SZÉV Kft., Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky u. 17. II. em.

A vizsgák időpontjáról és helyszínéről a jelentkezők legkésőbb az írásbeli/hallás utáni időponját megelőző 5. napig postai úton értesítést kapnak. Amennyiben az értesítés addig az időpontig nem érkzne meg, kérjük érdeklődjön telefonon.

Azok számára, akik lelkiismereti meggyőződésből szombaton nem végezhetnek munkát, a KJF Nyelvvizsgaközpont a TársalKODÓ vizsgarendszerben 2016. november 12. (szombati) írásbeli / hallás utáni szövegértés vizsgát követő héten csak Székesfehérváron, a Nyelvvizsgaközpontban biztosít vizsgalehetőséget. A jelentkezési laphoz írásbeli kérelmet kell csatolni.

 

 

A vizsgadíjak tartalmazzák a vizsga, a betekintés és a felülvizsgálat díját

Érvényes: 2014. január 20-tól

társalKODÓ kétnyelvű vizsgarendszer vizsgadíjak

Vizsgaszint/Vizsgatípus

Szóbeli

Írásbeli

Komplex

Alapfok

10.000,- Ft

11.500,- Ft

19.000,- Ft

Középfok

12.000,- Ft

13.500,- Ft

24.000,- Ft

Felsőfok

12.500,- Ft

15.000,- Ft

25.000,- Ft

társalKODÓ egynyelvű vizsgarendszer vizsgadíjak
Vizsgaszint/Vizsgatípus Szóbeli Írásbeli Komplex
Alapfok 13.000,- Ft 13.000,- Ft 24.000,- Ft
Középfok 13.000,- Ft 13.000,- Ft 24.000,- Ft
Felsőfok 13.000,- Ft 13.000,- Ft 24.000,- Ft

Különeljárási díjak

Érvényes: 2016. január 21-től

Fogyatékosság miatt valamely vizsgarészen a megfelelő körülmények biztosításának kérelmezése

0,- Ft

Lelkiismereti okokból a szombati vizsganap (írásbeli és hallás utáni vizsgarész) helyett a kijelölt hétfői vizsganap kérelmezése

0,- Ft

Vizsgahalasztás

3.500,- Ft

Vizsgahalasztás, amennyiben a vizsgahely nem szervezi meg a vizsgát 0,- Ft

Rendkívüli halasztás (vizsgadíj érvényesítés)

3.500,- Ft

 

 

Késedelmesen leadott jelentkezés érvényesítése a jelentkezési határidőt követő 8. napig

4.000,- Ft

A vizsgázó által hiányosan vagy tévesen kitöltött jelentkezési lap miatti beosztások korrigálása a visszalépési határidő előtt

3.500,- Ft

Felülvizsgálati kérelem - írásbeli, hallás utáni szövegértés (újraértékelés)

3.000,- Ft

Felülvizsgálati kérelem - szóbeli (újraértékelés)

5.000,- Ft

Egyéni konzultáció (betekintés vizsgáztató/javító munkatárssal)

4.000,- Ft

Hivatalos igazolás a vizsgán való részvételről

1.500,- Ft

Hivatalos igazolás a vizsga eredményéről (a vizsgabizonyítvány kiállítása előtt)

2.500,- Ft

Igazolás a vizsga feladatonként elérhető és a vizsgázó által elért pontszámokról és ezek százalékban kifejezett arányáról

2.500,- Ft

Hivatalos igazolás a nyelvvizsga eredményéről a felhasználó (oktatási intézmény, munkahely, stb.) kérésére

0,- Ft

A vizsgázó által a jelentkezési és az azonosító lapon hibásan megadott adatok miatt új bizonyítvány kérése

3.000,- Ft

A vizsgától való visszalépés díja rendkívüli halasztás esetén

A vizsgadíj 10%-a kerül levonásra

A vizsgától való visszalépés díja kiértesítés előtt A vizsgadíj 10%-a kerül levonásra

A vizsgától való visszalépés díja kiértesítés után

A vizsgadíj 60%-a kerül levonásra

A vizsgától való visszalépés díja, amennyiben a vizsgahely nem szervezi meg a vizsgát A vizsgadíj 0%-a kerül levonásra