Jelentkezés, vizsgaidőpontok, vizsgadíjak - gazdálKODÓ nyelvvizsga

Jelentkezés - információk

A GazdálKODÓ vizsgára a jelentkezés online rendszeren keresztül vagy a Jelentkezési lap kitöltésével és a vizsgadíj befizetését igazoló csekk feladóvevénye eredeti példányának benyújtásával történik.

 

 1. Online jelentkezéssel utazás nélkül, egyszerűbben bonyolitható le a jelentkezés és a vizsgadíj befizetése, ezen kívül több kényelmi szolgáltatást is nyújt, pl. email értesítések. A jelentkezés a következő címen indítható: http://kjf.nyelvvizsgajelentkezes.hu/ Az online jelentkezéssel kapcsolatos minden információt a regisztráció után azon a honlapon megtalál.
 2. Papír alapú jelentkezés esetén Jelentkezési lapot és csekket miskolci irodánkban (SZÉV Kft., Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky u. 17. II. em.) lehet beszerezni, illetve a jelentkezési lapot le is lehet tölteni: jelentkezési lap (GazdálKODÓ)
  vagy a következő űrlap kitöltésével postai küldését kérheti: Jelentkezési lap letöltése

Jelentkezni lehet szóbeli vizsgára (szóbeli részvizsga), írásbeli vizsgára (írásbeli részvizsga) és komplex vizsgára (szóbeli és írásbeli részvizsga). A Jelentkezési lapot postai ajánlott küldeményként, vagy személyesen lehet eljuttatni irodánkba (SZÉV Kft., Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky u. 17. II. em.). A postai feladóvevényt meg kell őrizni.  A jelentkezés csak a hiánytalanul és olvashatóan (lehetőleg nyomtatott betűkkel) kitöltött, a befizetést eredeti feladóvevénnyel, vagy az átutalást igazoló jelentkezési lapokat fogadja el. A határidőn túl beérkező jelentkezések nem érvényesek ill. csak pótdíj ellenében fogadhatók el (lásd lentebb).

A vizsgadíjat banki átutalással is lehet teljesíteni az alábbi bankszámlára:
Számlatulajdonos: Kodolányi János Főiskola
Számlavezető: ERSTE Bank NyRt.
Számlaszám: 11600006-00000000-33437190 

Ez esetben a banki átutalási megbízás fénymásolatát kell a jelentkezési laphoz csatolni. A közleménybe kérjük írják be a vizsgázó nevét, címét, társalKODÓ és a vizsgahely városát.

 

Vizsgaidőpontok 2016-ban

GazdálKODÓ

Vizsgaidőpont
írásbeli és hallás utáni szövegértés időpontja (szombat)

Jelentkezési határidő

Szóbeli időpontja

Eredményközlés várható
időpontja
(26. nap szerda)

egynyelvű
csak középfok

2016. február 13.

2016. január 25.

2016. febr. 15 - márc. 5.

2016. február 10.

egynyelvű
csak középfok

2016. május 21.

2016. május 2.

2016. máj. 23 – jún. 11.

2016. június 15. 

egynyelvű
alap-, közép-, és felsőfok

kétnyelvű
alap-, közép-, és felsőfok

2016. október 22. 2016. október 3. 2016. okt. 24 – nov. 12. 2016. november 16.

 

A jelentkezési határidő után, a vizsgabeosztás véglegesítéséig különeljárási díj  megfizetésével lehet jelentkezni (ld. lentebb).

A megadott napon az egyes vizsgák időpontjai:

 • alap-, közép és felsőfok írásbeli vizsga (angol és német nyelv), minden fok külön teremben – 9:30
 • középfok hallás utáni értés vizsga (angol nyelv) – 14:00
 • középfok hallás utáni értés vizsga (német nyelv) – 14:30
 • alapfok hallás utáni értés vizsga (angol nyelv) – 15:00
 • felsőfok hallás utáni értés vizsga (angol nyelv) – 15:00
 • alapfok hallás utáni értés vizsga (német nyelv) – 15:30
 • felsőfok hallás utáni értés vizsga (német nyelv) – 15:30

Az írásbeli és a hallás utáni értés vizsgák helyszíne: Zrínyi Ilona Gimnázium, Miskolc, Nagyváthy u. 5.

A szóbeli vizsga helyszíne: Zrínyi Ilona Gimnázium, Miskolc, Nagyváthy u. 5. vagy SZÉV Kft., Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky u. 17. II. em.

A vizsgák időpontjáról és helyszínéről a jelentkezők legkésőbb az írásbeli/hallás utáni időponját megelőző 5. napig postai úton értesítést kapnak. Amennyiben az értesítés addig az időpontig nem érkzne meg, kérjük érdeklődjön telefonon.

A KJF Nyelvvizsgaközpont fenntartja magának a jogot, hogy ha egy vizsgaidőszakban nem jelentkezik 10 vizsgázó egy adott nyelvből egy adott fokon és típusban egy adott vizsgahelyen, akkor az adott vizsgahelyen nem rendez vizsgát, a vizsgázókat másik vizsgahelyre irányítja.

  

 

Vizsgadíjak (Érvényes: 2014. február 3-tól):

 Kétnyelvű vizsgák:

Vizsgaszintek

Szóbeli

Írásbeli

Komplex

Alapfok (B1)

8.000 Ft

9.500 Ft

16.500 Ft

Középfok (B2)

11.500 Ft

14.500 Ft

25.000 Ft

Felsőfok (C1)

12.500 Ft

16.500 Ft

27.000 Ft

 Egynyelvű vizsgák:

Vizsgaszintek

Szóbeli

Írásbeli

Komplex

Alapfok (B1)

14.000 Ft

14.000 Ft

26.000 Ft

Középfok (B2)

14.000 Ft

14.000 Ft

26.000 Ft

Felsőfok (C1)

14.000 Ft

14.000 Ft

26.000 Ft

 

Különeljárási díjak (Érvényes 2014. február 3-tól)

 

Fogyatékosság miatt valamely vizsgarészen a megfelelő körülmények biztosításának kérelmezése

0,- Ft

Lelkiismereti okokból a szombati vizsganap (írásbeli és hallás utáni vizsgarész) helyett a kijelölt hétfői vizsganap kérelmezése

0,- Ft

Vizsgahalasztás

3.500,- Ft

Vizsgahalasztás, amennyiben a vizsgahely nem szervezi meg a vizsgát

0,- Ft

Rendkívüli halasztás (vizsgadíj érvényesítés)

3.500,- Ft

Késedelmesen leadott jelentkezés érvényesítése a jelentkezési határidőt követő 10. napig

4.000,- Ft

A vizsgázó által hiányosan vagy tévesen kitöltött jelentkezési lap miatti beosztások korrigálása a visszalépési határidő előtt

3.500,- Ft

Hivatalos igazolás a vizsgán való részvételről

1.500,- Ft

Hivatalos igazolás a vizsga eredményéről (a vizsgabizonyítvány kiállítása előtt)

2.500,- Ft

Igazolás a vizsga feladatonként elérhető és a vizsgázó által elért pontszámokról és ezek százalékban kifejezett arányáról

2.500,- Ft

Hivatalos igazolás a vizsga eredményéről a felhasználó (oktatási intézmény, munkahely, stb.) kérésére

0,- Ft

A vizsgázó által a jelentkezési és az azonosító lapon hibásan megadott adatok miatti bizonyítvány újrakészítéséért

3.000,- Ft

A vizsgától való visszalépés díja rendkívüli halasztás esetén

A vizsgadíj 10%-a kerül levonásra

A vizsgától való visszalépés díja kiértesítés előtt

A vizsgadíj 10%-a kerül levonásra

A vizsgától való visszalépés díja kiértesítés után

A vizsgadíj 60%-a kerül levonásra

A vizsgától való visszalépés díja, amennyiben a vizsgahely nem szervezi meg a vizsgát

A vizsgadíj 0%-a kerül levonásra