Interaktív tábla alkalmazása az oktatásban

Alapítási engedély száma: 100 004/324/2011.

A program óraszáma: 30 óra

A továbbképzés célja: olyan szakmai és módszertani ismeretek és fejlesztési gyakorlatok átadása, mely során a képzésben résztvevő megismeri az interaktív tábla gyakorlati használatát, digitális tananyag készítését és felhasználást az interaktív tábla segítségével.

A továbbképzés végére teljesítendő tartalmi követelmények:

  • megismerik az interaktív táblák működésének alapelveit
  • megismerik a táblákhoz rendelkezésre álló szoftverek használatát
  • megtanulják a digitális tudásbázisok felkutatásának lehetőségeit, használatát
  • képesek lesznek a táblaszoftverek segítségével önálló prezentáció elkészítésére
  • elsajátítják az interaktív tábla használatát.
  •  

A tanúsítvány kiadásának feltétele: a gyakorlati vizsga megfelelő szintű (60%) teljesítése.

A továbbképzést legalább öt fő jelentkezése esetén az adott iskolában, kihelyezett formában szervezzük.

 

A továbbképzés minőségbiztosításával kapcsolatos tevékenység tapasztalatainak összegzése