Informatikai ismeretek

Akkreditált képzési program: PL-6235

A képzést elsősorban cégek, intézmények munkavállalóinak ajánljuk. Az egyes modulok külön-külön ill. tetszőleges összeállításban megvalósíthatóak. Egy-egy modul óraszáma 20 és 40 óra között változhat a jelentkezők előismereteitől, a képzés sajátosságaitól függően. A modulok záró feladat megoldásával fejeződnek be, melynek sikeres teljesítése esetén a résztvevők a modul elvégzéséről tanúsítványt kapnak.

A képzés moduljai:

1. IKT alapismeretek

Az IKT alapismeretek modul célja, hogy megismertesse a résztvevőkkel a számítógép-használat elméleti alapjait, az alapfogalmakat, a számítógép részeit, a legfontosabb alkalmazások és azok használatával kapcsolatos jogi és biztonsági előírásokat.

2. Operációs rendszerek

A modul célja, hogy a résztvevő tanulja meg használni a személyi számítógépet és képes legyen eligazodni a fájlkezelés alapvető műveletei között.

3. Szövegszerkesztés

A programmodul célja, hogy a résztvevő megtanulja a szövegszerlesztő használatát, tudjon leveleket, körlevelet és egyéb dokumentumokat létrehozni és szerkeszteni.

4. Szövegszerkesztés haladó

A programmodul célja, hogy a résztvevő megismerje a szövegszerkesztő haladó szolgáltatásait, és képes legyen összetett, nagyobb dokumentumok készítésére és kezelésére.

5. Táblázatkezelés

A modul célja hogy a résztvevők elsajátítsák a táblázatkezelő program készség szintű használatát, megimerjék a cellaműveleteket, legyenek képesek diagramok és grafikonok készítésére.

 6.Táblázatkezelés haladó

A programmodul célja, hogy a résztvevők megismerjék a táblázatkezelő szoftver speciális lehetőségeit, kezdve a különleges függvények alkalmazásától az adatbázisok kezelésén át, az adatelemzési technikákig és makrók alkalmazásáig.

7. Adatbázis-kezelés

A modul célja, hogy a képzésben résztvevők elsajátítsák az adatbázis-kezelő program készségszintű használatát úgy, hogy önállóan tudjanak létrehozni adatbázisokat és azokban egyszerűbb műveleteket is tudjanak végezni.

8. Prezentáció

A programmodul célja, hogy a résztvevők elsajátítsák egy hatékony bemutatóhoz, előadáshoz szükséges prezentáció létrehozásával és szerkesztésével kapcsolatos alapvető ismereteket, ezáltal képessé váljanak a prezentációkészítő alkalmazások készség szintű, hatékony alkalmazására, prezentációk készítésére.

9. Információ és kommunikáció

A programmodul célja, hogy résztvevők készség szinten elsajátítsák az internet használattal és a böngészéssel kapcsolatos alapfogalmakat, megtanulják a világhálón való navigálást és információkeresési technikákat, illetve megtanulják az elektronikus levelezőrendszerek (e-mail) használatát, megismerjék az egyes üzenetfajtákat és tisztában legyenek az e-mail használattal kapcsolatos biztonsági előírásokkal is.

10. Webszerkesztés

A programmodul célja, hogy a résztvevők megismerjék a webszerkesztés, weblap-készítés alapfogalmait és készség szinten elsajátítsák a szerkesztéssel kapcsolatos alapismereteket, ezáltal képessé váljanak egyszerűbb weboldalak létrehozására és szerkesztésére.

11. Képszerkesztés

A modul célja a digitális képalkotás a napi gyakorlat szintjén való, készség szintű elsajátítása. A résztvevő a program elvégzése után ismerni fogja a digitális képszerkesztés főbb alapfogalmait, használni tud valamilyen digitális képszerkesztő alkalmazást, képeket tud letölteni, elmenteni, valamint szerkeszteni, szövegformázás, filterek, rajzolási és festő eszközök használatával, képeket fog tudni előkészíteni nyomtatásra, vagy a weben való közzétételére

12. Levelezés és csoportmunka Outlookkal

A modul célja a résztvevőket megismertetni az Outlook szolgáltatásaival, elektronikus levelezéssel és egyéb magasabb szintű csoportmunka-támogató lehetőségeinek alkalmazásával.

13. Projektirányítás számítógéppel

A résztvevők megismerik egy projektirányító szoftver alapvető használatát a projektirányítási megoldások és folyamatok tervezéséhez, projektek készítéséhez és nyomkövetéséhez.

14. Programozási ismeretek

A résztvevők megismerik a számítógépes programok felépítésének alapelveit és megismerik egy kiválasztott programnyelven a programírás technikáját.

15. Makróprogramozás

A programmodul célja, hogy a résztvevők elsajátítsák az MS Office alkalmazásában (Word, Excel, stb.) a makrók készítéséhez, szerkesztéséhez, teszteléséhez, futtatásához szükséges ismereteket.