Hírek

"Újra tanulok" c. Társadalmi Megújulás Operatív Program

Megjelent a TÁMOP 2.1.6.-12/1 kódszámú "Újta tanulok!" c. kiemelt projekt tervezete.

A program a jelentkezők egyéni élethelyzetét, képzettségét, tudásszintjét figyelembe véve biztosítja, hogy a résztvevők a munkaerő-piaci igényeknek megfelelően vegyenek részt képzéseken és sajátítsanak el versenyképes, a munkaerő-piaci keresletnek megfelelő ismereteket.

2012. február 10.

 

Ajánlattételi felhívás!

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2011. decemberének utolsó napjaiban tette közzé ajánlattételi felhívását a 2012. január és 2012. december közötti időszakban lebonyolítandó képzések jegyzékének összeállításához. Cégünk többféle szakmacsoportban (gépészeti, építészeti, elektronikai, informatikai, valamint nyelvi és informatikai) nyújtott be pályázatot. A pályázatok elbírálásának határideje: 2012. február 08.

2012. január 10.

 

A SZÉV Kft. december 20-án elköltözött a Görgey utca 24. alatti székhelyéről.

Új székhelyünk a belvárosban, könnyen megközelíthető helyen a Bajcsy Zsilinszky utca 17. szám alatt van. Ezáltal egy helyre került az ügyfélszolgálat és az oktatás helyszíne is. Továbbra is szeretnénk a jelenlegi és leendő képzésben résztvevők részére minél korszerűbb és kényelmes körülményeket biztosítani.

2011. december 22.

 

Megszűnik a szakképzési hozzájárulás saját dolgozók képzésére fordítható része

Az Országgyűlés 244 igen és 85 nem szavazattal, 16 tartózkodás mellett elfogadta a Szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvényjavaslatot,, amely a tervek szerint sürgős kihirdetés után, 2012. január első napján lép hatályba.

Tekintettel arra, hogy a benyújtott módosító indítványokat sem a kormány, sem pedig a plenáris szavazás nem támogatta, a jogszabály szövege gyakorlatilag az eredeti tervezettel azonos.  . Ennek megfelelően a saját dolgozók képzésének lehetősége e forrásból teljesen megszűnik, (és a Felnőttképzési törvényből is kikerül a  saját dolgozók képzésére vonatkozó fejezet...)

Ezzel a rendelkezéssel a felnőtt tanulók  egyik legnépesebb csoportja esetébn jelentősen csökken a képzéshez való hozzáférés esélye, s ugyanakkor több száz akkreditált képzőintézmény veszti el pénzügyi forrásait.

A törvény végleges szövege és a parlamenti szavazás részletei itt olvashatók: 

 http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=39&p_izon=4862

 

2011.11.22.

 

Módosuló akkreditációs Kormányrendelet

A Magyar Közlöny 111. számának 16. oldalán megjelent a Kormány 196/2011. (IX. 29.) Korm. rendelete egyes felnõttképzési és munkaügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról.

A rendelet többek között módosítja a felnõttképzést folytató intézmények és a felnõttképzési programok akkreditációjának szabályairól szóló 22/2004. (II. 16.) Korm. rendeletet is. A változás 2011. szeptember 30-tól hatályos, az aktuális rendelet honlapunk "Jogszabályok" menüpontja alatt elérhető.

 

2011. 10.01.

 

A Magyar Közlöny 99. számában megjelent a 32/2011. (VIII. 25.) NGM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet módosításáról. A módosítás 2011. szeptember 15-én lép hatályba, a jogszabály aktuális változata honlapunk "Jogszabályok" menüpontja alatt megtekintehető.   A 32/2011. NGM rendeletben megjelent szakképesítések szakmai és viszgakövetlményeit és a hozzájuk kapcsolódó központi programokat az NSZFI 2011. 08. 24-én megjelent hírénél tölthetik le.  

A Magyar Közlöny 102. számában megjelent a 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet a közúti járművezetők és a közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól. 

A Magyar Közlöny 104. számának 8. oldalán jelent meg a 34/2011. (IX. 9.) NGM rendelet a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról szóló 13/2008. (VII. 22.) SZMM rendelet módosításáról.

 

2011.09.13.

 

Megkezdtük az "Oktatótermek és ügyfélszolgálat kialakítása" c. projektünket az Új Széchenyi Terv GOP 2.1.1./M jelzésű operatív program támogatásával. A projekt során egy közös egységbe kerülnek az irodáink és az oktatótermek.

2011.08.29.

 

A Magyar Közlöny 85. számának 41. oldalán megjelent a 2011. évi CV. törvény, amely többek között a Felnőttképzési törvény módosítását is tartalmazza. 
A változás a törvény hatályát, az intézményi és a programakkreditációt, a digitális írástudás oktatását és a felnőttképzésben részt vevők adatainak nyilvántartását érinti.

2011.08.02.

 

Elkészült a Magyar Munka Terv, amelynek célja a foglalkoztatási és képzési területet érintően a Széll Kálmán Tervben, valamint a  Konvergencia Programban vázolt strukturális átalakítások végrehajtása és az ebből eredő költségvetési megtakarítások elérése.

2011.07.05.

 

Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter június 3-án a tárca nevében benyújtotta az Országgyűlésnek „Az egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról” c. törvényjavaslatot, amely többek között a Felnőttképzési törvény tervezett módosítását is tartalmazza. A változás a törvény hatályát, az intézményi és a programakkreditációt, a digitális írástudás oktatását és a felnőttképzésben részt vevők adatainak nyilvántartását érinti.

2011.06.08.

 

2011. május közepén a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára központilag felfüggesztette a munkanélküliek részére szervezett, Munkaerő-piaci Alapból támogatott tanfolyamok indítását. Az intézkedés átmeneti jellegű, feloldásának időpontjáról jelenleg nincs információnk.

2011.05.18.

 

Sikerrel pályáztunk az Észak-magyarországi Régióban 2011. évben (Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megye) megvalósítandó munkaerő-piaci képzések szervezésére kiírt pályázaton. ECDL, ECDL + angol alapfok, középfokú angol, és CNC-forgácsoló támogatott képzések indítására kaptunk lehetőséget.

2011.február 20.

 

A SZÉV Felnőttoktatási Kft. intézmény-akkreditációjának érvényessége 2011. április 02-án lejár. Elkészítettük az intézmény-akkreditáció megújítására vonatkozó kérelmünket, melyet 2011. január 04-én benyújtottunk a Felnőttképzési Akkreditáló Testülethez.

A FAT 2011. márciusi ülésén az intézmény-akkreditációs kérelmünket elbírálta és elfogadta. Az újbóli intézmény-akkreditációs tanúsítványunk érvényessége: 2015. április 03.

2011.január 10.