Gazdasági informatikus

Képzés megnevezése : 

Gazdasági informatikus

Képzés típusa: 

OKJ szakképesítés

Képzés OKJ száma: 

54 481 02

Kinek ajánljuk a képzést: 

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök:

Adatbázis asszisztens, Számítógép programozó asszisztens, Általános gazdasági és statisztikai ügyintéző

Képzés célja: 

A gazdasági informatikus szakképesítéssel rendelkező szakember a gazdasági munkában jelentkezőinformatikai és gazdasági feladatok szervezésére, megvalósítására alkalmas elméleti ismeretekkel és gyakorlatikészségekkel rendelkezik. Általános feladata a gazdasági, statisztikai, tervezési és számviteli információkgyűjtése, a vezetői és a felhasználói igények kielégítésére alkalmas adatbázisban történő tárolása ésmenedzselése, valamint a gazdasági feladatokat ellátó integrált vállalatirányítási információs rendszerekkezelése. Feladata továbbá, hogy minden tevékenységéhez használja az informatikai eszközöket, azok közül is alehető leghatékonyabbat választja ki. Felelőssége, hogy figyelemmel kísérje az információ-technológiaiújdonságokat, a felhasználói igények és a meglévő gazdasági információs rendszer összhangjának meglétét ésszükség szerint tegyen javaslatot a korszerűsítésre, valamint vegyen részt a változást követő fejlesztésekben.Kis- és középvállalatoknál a gazdasági informatikus elvégzi az általános szoftvertelepítési-, üzemeltetésifeladatokat is, illetve közreműködik minden gazdasági feladat megoldásának informatikai eszközökkel történőmegszervezésében és megoldásában.

Megszerezhető ismeretek, kompetenciák: 

10815-12 Információtechnológiai alapok
10826-12 Szakmai életpályaépítés, munkaszervezés, munkahelyi kommunikáció
10817-12 Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés
10821-12 Gazdasági alapok és rendszerszervezés
10822-12 Informatika alkalmazása
11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
11499-12 Foglalkoztatás II.
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

Szükséges iskolai végzettség: 

érettségi vizsga

Szükséges szakmai végzettség, előképzettség: 

Nincs

Képzésben való résztvétel egyéb feltétele: 

Nincs

Modulok, témakörök: 

10815-12 Információtechnológiai alapok10826-12 Szakmai életpályaépítés, munkaszervezés, munkahelyi kommunikáció10817-12 Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés10821-12 Gazdasági alapok és rendszerszervezés10822-12 Informatika alkalmazása11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)11499-12 Foglalkoztatás II.11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

Képzést lezáró értékelés/vizsga: 

Modulzáró vizsga eredményes letétele.

Megszerezhető képesítés/bizonyítvány: 

Az 54 481 02  azonosító számú, Gazdasági informatikus megnevezésű szakképesítés megszerzését igazoló OKJ-s bizonyítvány.

Szakmai és vizsgakövetelmények: 

Gazdasági informatikus (kattintásra új ablakban megnyílik a Nemzeti Hivatal Szakmai és vizsgakövetelménye )