gazdálKODÓ felsőfokú nyelvvizsga felépítése

Szóbeli

Mért készség ill. nyelvismeret

Szövegtípus

Szövegek száma

Szöveghossz

Feladattípusok

Megszerezhető pontok száma

Teljesítési minimum

Rendelkezésre álló idő

Szótár

Beszédkészség

--

--

--

1. Kötetlen beszélgetés szakmai témákról (2-3)

50 pont

20 pont

kb. 15 perc

Szótár nem használható

--

1

--

2. Szerepjáték (telefonos vagy mindennapi) – magyar instrukciók

Ábra, grafikon

2

--

3. Monologikus beszéd diagrammról

Hallás utáni értés
(két szöveg
2-2-szeri hallgatás)

Rádió és tévé műsorok

2

5-6 perc

Feleletválasztós;
Idegen nyelvű válaszadás idegen nyelvű kérdésekre vagy mondatkiegészítés

30 pont

12 pont

kb. 25 perc

Összesen elérhető

80 pont

     

Sikeres vizsga (60%), ezen belül  részkészségenként a teljesítési minimum elérése

48 pont

     

A szóbeli vizsgán elérhető összpontszám: 80 pont. A szóbeli felsőfokú vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó eléri az összpontszám 60%-át (48 pont), valamint készségenként a teljesítési minimumot (40%).

Írásbeli

Mért készség ill. nyelvismeret

Szövegtípus

Szövegek száma

Szöveghossz

Feladattípusok

Megszerezhető pontok száma

Teljesítési minimum

Rendelkezésre álló idő

Szótár

Nyelvismeret

újságcikk

1

Kb. 700-800 szó

15 ütemes felelet-választós lyukas  szöveg kitöltése

20 pont

nincs

80 perc

Szótár nem használható

1

15 ütemes lyukas szöveg kitöltése

Olvasáskészség

Nyomtatvány, napilap- vagy magazin-cikk, tud.-ism.terjesztő cikk

1

Kb. 5.000-
6.000 n

6 ütemes mondat-visszahelyettesítés (2 extra mondat)

24 pont

20 pont

1

6 ütemes felelet-választós teszt

24 pont

Íráskészség

---

1

Kb. 350-400 szó

Beszámoló (összefüggő szöveg)

20 pont

16 pont

140 perc

Szótár használható

---

1

Kb. 150 szó

e-mail (hivatalos)

20 pont

Közvetítő készség

Újságcikk, leírás, ismertetés

1

Kb. 200-220 szó

Magyar nyelvű szöveg tartalmának idegen nyelvű összefoglalása

10 pont

8 pont

 

1

Kb. 200-240 szó

Idegen nyelvű szöveg
tartalmának magyar
nyelvű összefoglalása

10 pont

Összesen elérhető

128 pont

     

Sikeres vizsga (60%), ezen belül  részkészségenként a teljesítési minimum elérése

77 pont

     

Az írásbeli vizsgán elérhető összpontszám: 128 pont. Az írásbeli felsőfokú vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó eléri az összpontszám 60%-át (77 pont), valamint készségenként a teljesítési minimumot (40%). 

 

Komplex

A komplex vizsga akkor sikeres, ha a jelölt az összesen elérhető 208 pont minimum 60%-át (megfelelési minimum), azaz a 125 pontot teljesítette, és ezen belül elérte a részkészségenkénti 40%-os teljesítési minimumokat.

Ha a jelölt a komplex vizsga 60%-os megfelelési minimumát (125 pont) nem teljesítette, de az írásbeli VAGY a szóbeli vizsga teljesítési ÉS megfelelési minimumait teljesítette, akkor az adott írásbeli vagy szóbeli vizsga tekinthető sikeresnek.

Ha a jelölt a komplex vizsga 60%-os megfelelési minimumát (125 pont) ugyan teljesítette, DE ezen belül a részkészségenkénti 40%-os teljesítési minimumot bizonyos készség(ek) esetén nem teljesítette akkor a komplex vizsga sikertelen. Ezen esetben azonban, ha az írásbeli VAGY a szóbeli vizsga teljesítési ÉS megfelelési minimumait ugyanakkor teljesítette, akkor az adott írásbeli vagy szóbeli vizsga tekinthető sikeresnek.

 

ÉRTÉKELÉSI KRITÉRIUMOK AZ EGYES FELADATOKNÁL:

Vizsgarész Készség Feladat Az értékelés szempontjai
Szóbeli Beszédkészség Kötetlen beszélgetés szakmai témákról

Szakmai kommunikatív érték: 5 pont

Nyelvhelyesség: 5 pont Szókincs: 5 pont

Szerepjáték

Szakmai kommunikatív érték: 5pont

Nyelvhelyesség: 5pont Szókincs: 5pont

Szakmai beszélgetés, szerepjáték és monologikus beszéd alapján

Kiejtés: 5 pont

Beszédértés: 5 pont

monologikus beszéd diagrammról

Kommunikatív érték: 5 pont

Nyelvismeret: 5 pont

Hallás utáni értés 7vagy 8 item – feleletválasztós8vagy 7 item – idegennyelvű válaszadás idegennyelvű kérdésekre itemenként 2-2 pont
Írásbeli Nyelvismeret 15 item feleletválasztós 20 vizsgapont
15 item cloze teszt
Olvasáskészség 6 item feleletválasztós itemenként 4 pont
6 item mondat visszahelyettesítés itemenként 4 pont
Íráskészség beszámoló

Tartalom, kommunikatív cél megvalósulása: 3 pont

Stílus, regiszter: 3 pont Szerkezet: 4 pont Nyelvhelyesség: 4 pont Szókincs: 4 pont Helyesírás, központozás: 2 pont Ha a vizsgázó írásbeli feladatának témája eltér az irányítási szempontoktól, vagy kézírása teljesen olvashatatlan, akkor az egész feladat 0 pontot ér.

e-mail

Tartalom, kommunikatív cél megvalósulása: 3 pont

Stílus, regiszter: 3 pont Szerkezet: 4 pont Nyelvhelyesség: 4 pont Szókincs: 4 pont Helyesírás, központozás: 2 pont Ha a vizsgázó írásbeli feladatának témája eltér az irányítási szempontoktól, vagy kézírása teljesen olvashatatlan, akkor az egész feladat 0 pontot ér.

Közvetítői készség magyar nyelvű szöveg összefoglalása idegen nyelven

Tartalom: 4 pont

Koherencia: 4 pont Nyelvhelyesség: 6 pont Szókincs: 4 pont Helyesírás, központozás: 2 pont

Összesen 20 nyerspont/2 = 10 vizsgapont

Ha a vizsgázó írásbeli feladatának témája eltér az irányítási szempontoktól, vagy kézírása teljesen olvashatatlan, akkor az egész feladat 0 pontot ér.

idegen nyelvű szöveg összefoglalása magyar nyelven

Tartalom: 3 pont

Koherencia: 3 pont

Szókincs: 4 pont Ha a vizsgázó írásbeli feladatának témája eltér az irányítási szempontoktól, vagy kézírása teljesen olvashatatlan, akkor az egész feladat 0 pontot ér.

 

A felsőfokú szóbeli vizsga témakörei

Angol szóbeli témakörök

- idegenforgalom-vendéglátás szakirány

- üzleti szakirány

Német szóbeli témakörök

- idegenforgalom-vendéglátás szakirány (feltöltés alatt)
 

- üzleti szakirány
 

Mintafeladatok:

(feltöltés alatt)