gazdálKODÓ alapfokú nyelvvizsga felépítése

Szóbeli

Készség Feladat Maximális pont Teljesítési minimum Idő Szótár-használat
Beszédkészség 1. kötetlen beszélgetés szakmai témákról (2-3) 50 pont 20 pont kb. 12 perc Szótár nem használható
2. szerepjáték (telefonos VAGY mindennapi szituációk) – magyar instrukciók
3. monologikus beszéd diagrammról
Hallás utáni értés (közös feladat a két profilban) 1. feleletválasztós 30 pont 12 pont kb. 15-20 perc
2. idegen nyelvű válaszadás idegen nyelvű kérdésekre

A szóbeli vizsgán elérhető összpontszám: 80 pont. A szóbeli alapfokú vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó eléri az összpontszám 60%-át (48 pont), valamint készségenként a teljesítési minimumot (40%). 

 Írásbeli

Készség Feladat Maximális pont Teljesítési minimum Idő Szótár-használat
Olvasáskészség

10 ütemes miniszöveg-mondat-párosítás

(közös feladat a két profilban)

20 pont 16 pont 40 perc Szótár nem használható
10 ütemes igaz hamis feladat 20 pont
Íráskészség emlékeztető írása 15 pont 12 pont 60 perc Szótár használható
e-mail kiegészítés 15 pont
Közvetítői készség idegen nyelvű szöveg (kb. 200 szó) tartalmának magyar nyelvű összefoglalása 15 pont 6 pont

Az írásbeli vizsgán elérhető összpontszám: 85 pont. Az írásbeli alapfokú vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó eléri az összpontszám 60%-át (51 pont), valamint készségenként a teljesítési minimumot (40%). 

Komplex

Az alapfokú komplex vizsga akkor sikeres, ha a jelölt az összesen elérhető 165 pont minimum 60%-át (megfelelési minimum), azaz a 99 pontot teljesítette, és ezen belül elérte a részkészségenkénti 40%-os teljesítési minimumokat.    

Ha a jelölt a komplex vizsga 60%-os megfelelési minimumát (99 pont) nem teljesítette, de az írásbeli VAGY a szóbeli vizsga teljesítési ÉS megfelelési minimumait teljesítette, akkor az adott írásbeli vagy szóbeli vizsga tekinthető sikeresnek.  

 Ha a jelölt a komplex vizsga 60%-os megfelelési minimumát (99 pont) ugyan teljesítette, DE ezen belül a részkészségenkénti 40%-os teljesítési minimumot bizonyos készség(ek) esetén nem teljesítette akkor a komplex vizsga sikertelen. Ezen esetben azonban, ha az írásbeli VAGY a szóbeli vizsga teljesítési ÉS megfelelési minimumait ugyanakkor teljesítette, akkor az adott írásbeli vagy szóbeli vizsga tekinthető sikeresnek.

 

ÉRTÉKELÉSI KRITÉRIUMOK AZ EGYES FELADATOKNÁL:

Vizsgarész Készség Feladat Az értékelés szempontjai
Szóbeli Beszédkészség Kötetlen beszélgetés szakmai témákról

Szakmai kommunikatív érték: 5 pont

Nyelvhelyesség: 5 pont Szókincs: 5 pont

Szerepjáték

Szakmai kommunikatív érték: 5pont

Nyelvhelyesség: 5pont Szókincs: 5pont

Szakmai beszélgetés, szerepjáték és monologikus beszéd alapján

Kiejtés: 5 pont

Beszédértés: 5 pont

monologikus beszéd diagrammról

Kommunikatív érték: 5 pont

Nyelvismeret: 5 pont

Hallás utáni értés 7vagy 8 item – feleletválasztós8vagy 7 item – idegennyelvű válaszadás idegennyelvű kérdésekre  itemenként 2-2 pont
Írásbeli Olvasáskészség 10 item miniszöveg-mondat-párosítás itemenként 2 pont
10 item igaz-hamis itemenként 2 pont
Íráskészség emlékeztető

Tartalom, kommunikatív cél megvalósulása: 5 pont

Nyelvhelyesség, helyesírás, központozás: 4 pont Szókincs: 4 pont Stílus, regiszter: 2 pont Ha a vizsgázó írásbeli feladatának témája eltér az irányítási szempontoktól, vagy kézírása teljesen olvashatatlan, akkor az egész feladat 0 pontot ér.

e-mail kiegészítés

Tartalom, kommunikatív cél megvalósulása: 5 pont

Nyelvhelyesség: 4 pont Szókincs: 4 pont Helyesírás, központozás: 2 pont Ha a vizsgázó írásbeli feladatának témája eltér az irányítási szempontoktól, vagy kézírása teljesen olvashatatlan, akkor az egész feladat 0 pontot ér.

Közvetítői készség idegen nyelvű szöveg összefoglalása magyar nyelven

Tartalom: 5 pont

Koherencia: 5 pont Szókincs: 5 pont Ha a vizsgázó írásbeli feladatának témája eltér az irányítási szempontoktól, vagy kézírása teljesen olvashatatlan, akkor az egész feladat 0 pontot ér.

 

Az alapfokú szóbeli vizsga témakörei

Angol szóbeli témakörök

- idegenforgalom-vendéglátás szakirány

- üzleti szakirány

Német szóbeli témakörök

- idegenforgalom-vendéglátás szakirány (feltöltés alatt)

- üzleti szakirány

Mintafeladatok:

(feltöltés alatt)