Eredmények, halasztás, betekintés, felülvizsgálat

Vizsgaeredmény információ

A gazdálKODÓ nyelvvizsga hivatalos eredményei megtekinthetőek honlapunkon, vagy a Vizsgaközpont honlapján az értesítőn található azonosítóval, illetve a vizsgahelyeken kifüggesztve.

A sikeres vizsgákról a vizsgaesemény időpontjától számított legkésőbb 60 napon belül nyelvvizsga-bizonyítványt bocsátunk a vizsgázók rendelkezésére.
 

A vizsgák eredményéről telefonon sem a Nyelvvizsgaközpont, sem a vizsgahelyek nem adnak tájékoztatást.

 

Vizsgahalasztás

A 2008. szeptemberi vizsgaidőszaktól kezdődően az új kormányrendelet - 137/2008. (V.16.) -  (http://www.nyak.hu/doc/jogszab/137-2008.asp) értelmében változnak a vizsgázás szabályai, a következő módon:

- Nyelvvizsgára minden 14. életévét betöltött személy jelentkezhet.
- A továbbiakban nincs lehetőség a vizsgák rendkívüli halasztására (a vizsgák előtti indoklás nélküli halasztás az eddigi kikötésekkel változatlanul megmarad).

Vizsgahalasztás kérése!

Ha a vizsgázó a számára kijelölt időpontban nem tud a vizsgán megjelenni, akkor a vizsga előtt legkorábban 10 nappal a vizsga napjáig írásban kérheti a vizsga elhalasztását az arra rendszeresített nyomtatványon (Vizsgahalasztási kérelem  -> http://gazdalkodo.kodolanyi.hu/files/VizsgahalasztasiKerelem.doc) a vizsgahalasztási díj (3.000,- Ft) befizetésével együtt. A kérelmet az írásbeli / hallás utáni szövegértés vizsga előtti munkanapig el kell juttatni a vizsgahelyre személyesen, postai úton vagy faxon.

A vizsga után nem kérhető a halasztás!

Halasztott vizsga esetén a vizsgadíj nem téríthető vissza. Halasztás egy alkalommal kérhető a következő vizsgaidőszakra.

Betekintés a megírt dolgozatokba

A megírt dolgozatokba egyeztetett időpontban lehet betekinteni a székesfehérvári Nyelvvizsgaközpontban telefonon (22/501-117) vagy e-mailen (kérjük jelezze nevét, a vizsga nyelvét, fokát és melyik dolgozatába szeretne betekinteni tarsalkodo@kodolanyi.hu ) előre egyeztetett időpontban: Amennyiben a vizsgázó nem tudja előrejelezni, hogy melyik nap hány órakor jön, kérjük vegye figyelembe, hogy a betekintés előtt kis időt vesz igénybe dolgozata előkészítése.

Feladatlap nem adható ki és arról nem készíthető fénymásolat. A dolgozatba csak a vizsgázó tekinthet be és arról csak saját kezűleg készíthet jegyzeteket, a vizsgaközpont egy arra kijelölt munkatársának jelenlétében. A kézzel történő jegyzetelésre adott idő maximálisan 30 perc.

Felülvizsgálati kérelem

 Az írásbeli és / vagy hallás utáni szövegértés vizsga eredményét felülvizsgálandó kérelmet lehet benyújtani. A felülvizsgálati kérelem a vizsgaeredmények közzététele utáni 15 napon belül - lehetséges, egy arra rendszeresített formanyomtatványon felülvizsgálati kérelem (gazdálKODÓ)

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a ponthatáros dolgozatokat automatikusan felülvizsgáltuk, az eredményeknél már a felülvizsgált eredményt tettük közzé. 137/2008. (V.16.) Kormányrendelet 3. § (3) pontja szerint:
Az eredmény közlésétől számított 15 napon belül felülvizsgálati kérelemmel lehet élni a vizsga értékelésére, jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számszaki hibára történő hivatkozással, mely kérelemre a benyújtástól számított 15 napon belül hozzuk meg a döntést. A döntés közlésétől számított 15 napon belül a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központhoz címzett, de a Vizsgaközponthoz benyújtandó panasszal lehet élni jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számszaki hibára történő hivatkozással.