ECDL webkezdő pedagógusok számára

Képzés megnevezése : 

ECDL webkezdő pedagógusok számára

Képzés típusa: 

Akkreditált pedagógus továbbképzés

Képzés OKJ száma: 

PLP-865

Kinek ajánljuk a képzést: 

Általános és középiskolákban, valamint szakiskolákban, szakképzési intézetekben, alapfokú művészetoktatási intézményekben, kollégiumokban tanítók, tanárok, szaktárgyra és munkakörre való tekintet nélkül, akik már alapszintű informatikai ismeretekkel rendelkeznek.

Képzés célja: 

A képzés célja, hogy a hallgatók megismerjék a weblapkészítés alapjait, és egy egyszerű statikus website létrehozásának és publikálásnak módját. Egy weboldal-szerkesztő program segítségével szöveget, képeket és linkeket tartalmazó oldalakat tudnak létrehozni. Az elsajátított ismeretek alapján a pedagógusok képesek lesznek arra, hogy oktatási tevékenységük során hasznosítsák az infokommunikációs technológia nyújtotta előnyöket a weblapszerkesztés kapcsán is. A képzés célja továbbá, hogy a résztvevők a program végén tudásukról számot adjanak, vagyis ECDL Webkezdő modulból sikeres vizsgát tegyenek, és erről megfelelő hivatalos, nemzetközi okmányt (vizsgakártya, bizonyítvány) is szerezzenek.

Megszerezhető ismeretek, kompetenciák: 

A továbbképzés végére a résztvevőknek tisztában kell lenniük a webszerkesztés fogalmával, és képesek lesznek egy weboldalt létrehozni. Érteniük kell a HTML néhány alapvető elvét, és képesnek kell lenniük egyszerű kódolási feladatok megoldására. Tudniuk kell webszerkesztő használatával weboldalakat létrehozni, szöveget formázni, frame-eket használni, űrlapokat és táblázatokat létrehozni. El kell tudniuk menteni munkájukat, képeket kell használniuk, és fel kell tudni tölteniük a site-ot a World Wide Web-re. Tisztában kell lenniük továbbá a biztonsággal kapcsolatos kérdésekkel és a webes közzétételre vonatkozó törvényi szabályozással.

Szükséges iskolai végzettség: 

Főiskolai, egyetemi pedagógus végzettség

Képzést lezáró értékelés/vizsga: 

A képzés végén a résztvevőknek a megszerzett ismeretekről akkreditált ECDL  vizsgaközpontban kell számot adniuk. A vizsga sikeres teljesítéséhez 75 %-ot kell teljesíteni. Sikertelenség esetén a vizsga megismételhető.

Megszerezhető képesítés/bizonyítvány: 

A képzés követelményeit teljesítők a képzési tanúsítványon kívül ECDL Webkezdő modulvizsga letételét igazoló vizsgakártyát, ill. bizonyítványt is kapnak.