ECDL START (ECDL Select START) - EU konform számítógép-használói jogosítvány pedagógusok számára

Képzés megnevezése : 

ECDL START (ECDL Select START) - EU konform számítógép-használói jogosítvány pedagógusok számára

Képzés típusa: 

Akkreditált pedagógus továbbképzés

Képzés OKJ száma: 

PLP-1218

Kinek ajánljuk a képzést: 

Óvodákban, általános és középiskolákban, valamint szakiskolákban, szakképzési intézetekben, alapfokú művészetoktatási intézményekben, kollégiumokban tanítók, tanárok, szaktárgyra és munkakörre való tekintet nélkül, akik még nem rendelkeznek a számítógép használatához szükséges ismeretekkel.

Képzés célja: 

Felkészítés a számítógép felhasználói szintű használatának készség szintű elsajátítására.

Megszerezhető ismeretek, kompetenciák: 

A résztvevők megszerzik a számítógép-használattal összefüggő elméleti valamint gyakorlati alapokat, amelyek segítségével képesek lesznek a számítógép szabályos, biztonságos, jogszerű és hatékony üzemeltetésére, levelek, ill. egyéb dokumentumok létrehozására és szerkesztésére, a számítógép szövegszerkesztő funkcióinak hatékony alkalmazására, táblázatok létrehozására és szerkesztésére, bennük műveletek végzésére, a számítógép táblázatkezelő funkcióinak hatékony alkalmazására, adatbázisok létrehozására és szerkesztésére, bennük műveletek végzésére, a számítógép egyszerűbb adatbázis-kezelő funkcióinak hatékony alkalmazására, különféle számítógépes prezentációk készítésére, szerkesztésére. Készség szinten elsajátítják az interneten való tájékozódás (böngészés) és elektronikus levelezés technikáit, ezáltal képesek lesznek a gyors és hatékony információkeresésre, illetve elektronikus kapcsolattartásra, a képszerkesztéssel kapcsolatos elméleti és gyakorlati alapismeretek megszerzését követően önállóan tudnak majd képeket szerkeszteni, illetve azokat a világhálón közzétenni. A web-szerkesztéssel kapcsolatos elméleti és gyakorlati alapismereteket is elsajátítják, amelyek segítségével önállóan is képesek weboldalak létrehozására és szerkesztésére, illetve az oldalak világhálón történő közzétételére a vonatkozó törvényi előírások betartásával.

Szükséges iskolai végzettség: 

Főiskolai, egyetemi pedagógus végzettség

Modulok, témakörök: 

1. modul: IKT alapismeretek2. modul: Operációs rendszer és fájlkezelés3. modul: Szövegszerkesztés4. modul: Táblázatkezelés5. modul: Adatbázis-kezelés6. modul: Prezentáció7. modul: Információ és kommunikáció8. modul: Képszerkesztés9. modul: Webkezdő

Képzést lezáró értékelés/vizsga: 

A képzés értékelése modulzáró vizsgákkal történik, melyek időpontjait a tanfolyam során folyamatosan tűzzük ki közös egyeztetés alapján.

Megszerezhető képesítés/bizonyítvány: 

A képzés követelményeit teljesítők a képzésen való részvételt igazoló tanúsítványon kívül, a kötelezően teljesítendő 4 modulvizsga sikeres letételét követően megkapják az ECDL  (Select) START bizonyítványt is.  A bizonyítványt az NJSZT állítja ki.