ECDL – Európai Számítógép-használói Jogosítvány

Képzés megnevezése : 

ECDL – Európai Számítógép-használói Jogosítvány

Képzés típusa: 

Akkreditált képzés

Képzés OKJ száma: 

PL-4777

Kinek ajánljuk a képzést: 

Mindenkinek, aki szeretné elsajátítani a számítógép használatát, és erről nemzetközileg elfogadott bizonyítványt szeretne kapni. Különösen ajánljuk diákoknak, pedagógusoknak, illetve ahol munkahelyi, vagy egyéb ok miatt követelmény a képesítés megszerzése.

Képzés célja: 

Felkészítés a számítógép felhasználói szintű használatának készség szintű elsajátítására.

Megszerezhető ismeretek, kompetenciák: 

A résztvevők megszerzik a számítógép-használattal összefüggő elméleti valamint gyakorlati alapokat, amelyek segítségével képesek lesznek a számítógép szabályos, biztonságos, jogszerű és hatékony üzemeltetésére, levelek, ill. egyéb dokumentumok létrehozására és szerkesztésére, a számítógép szövegszerkesztő funkcióinak hatékony alkalmazására, táblázatok létrehozására és szerkesztésére, bennük műveletek végzésére, a számítógép táblázatkezelő funkcióinak hatékony alkalmazására, adatbázisok létrehozására és szerkesztésére, bennük műveletek végzésére, a számítógép egyszerűbb adatbázis-kezelő funkcióinak hatékony alkalmazására, különféle számítógépes prezentációk készítésére, szerkesztésére. Készség szinten elsajátítják az interneten való tájékozódás (böngészés) és elektronikus levelezés technikáit, ezáltal képesek lesznek a gyors és hatékony információkeresésre, illetve elektronikus kapcsolattartásra, a képszerkesztéssel kapcsolatos elméleti és gyakorlati alapismeretek megszerzését követően önállóan tudnak majd képeket szerkeszteni, illetve azokat a világhálón közzétenni. A web-szerkesztéssel kapcsolatos elméleti és gyakorlati alapismereteket is elsajátítják, amelyek segítségével önállóan is képesek weboldalak létrehozására és szerkesztésére, illetve az oldalak világhálón történő közzétételére a vonatkozó törvényi előírások betartásával.

Szükséges iskolai végzettség: 

A képzésbe kapcsolódás iskolai végzettséghez nincs kötve, bárki jelentkezhet, aki alapfokon tud írni, olvasni, számolni.

Modulok, témakörök: 

 
 1. modul: IT alapismeret megszűnt!
 2. modul: Számítógépes alapismeretek
 3. modul: Szövegszerkesztés
 4. modul: Táblázatkezelés
 5. modul: Adatbázis-kezelés
 6. modul: Prezentáció
 7. modul: Online alapismeretek
 8. modul: Képszerkesztés
 9. modul: Webkezdő
 10. modul: IT biztonság
 11. modul: Elektronikus hitelesség, elektronikus aláírás

Képzést lezáró értékelés/vizsga: 

A képzés moduljaiból vizsgát lehet tenni, melyek időpontjait a tanfolyam során folyamatosan tűzzük ki közös egyeztetés alapján.

Megszerezhető képesítés/bizonyítvány: 

Hét sikeres modulvizsga esetén a résztvevők ECDL Select bizonyítványt kapnak. Négy sikeres vizsga esetén ECDL Selct Start bizonyítványt lehet szerezni.

Szakmai és vizsgakövetelmények: 

Új ECDL vizsgapéldatár

2013. október 15-től új ECDL vizsgapéldatár érvényes. Az új példatárat az ECDL Iroda ingyenesen teszi hozzáférhetővé elektronikusan bárki számára.

A vizsgafeladatok száma modulonként 50 (illetve az e-hitelesség/e-aláírás és az IT Biztonság modulok esetében 30), amelyeket az ECDL iroda időről időre frissít.