Digitális írástudás

Az akkreditált program megnevezése: Digitális írástudás

Programakkreditációs lajstromszáma: PL-4478

A program összóraszáma: 100 óra (a program óraszáma a képzésben résztvevők tanulási képességeinek, iskolai végzettségének, meglévő kompetenciáinak és az előzetes tudásfelmérés eredményének alapján csökkenhet.)

A képzés célja: A képzésben résztvevők megfeleljenek az információs társadalom elvárásainak, készség szinten tudják használni a számítógépet, hozzájuthassanak a világhálón található ismeretekhez.

A képzési program moduljai

1. Operációs rendszerek:

A programmodul célja a személyi számítógép és az operációs rendszer használatával kapcsolatos alapvető ismeretek elsajátítása.

2. Internet és kommunikáció

A programmodul célja az internet használatával, az elektronikus levelezéssel kapcsolatos alapvető fogalmak és ismeretek elsajátítása.

A sikeres teljesítés feltétele: a modulok tananyagából összeállított feladatsorok legalább 51%-os teljesítése.

A program elvégzéséről a résztvevők Tanúsítványt kapnak.