Angol nyelvi képzés kezdőtől a középfokú szintig köztisztviselők számára

Programakkreditációs lajstromszám: PLB-0462

A program összóraszáma: 600 óra

Célja: a képzésben résztvevők kezdő szintű, vagy meglévő angol nyelvi tudásukat fejleszthetik az igényüknek megfelelő szintre. Ennek a célnak az elérését szolgálja a program moduláris felépítése, segítve a programba való bekapcsolódást előzetes tudásuk mérésének megfelelően. A program sikeres elvégzésével a résztvevő felkészülhet egy általa választott államilag elismert alap vagy középfokú nyelvvizsgára.

A továbbképzés célcsoportja: a képzésben résztvevők körébe tartoznak a közszolgálati rendszerben betöltött szerepük szerint; gyakornokok, köztisztviselők, vezető beosztású köztisztviselők, ügyintézők, humánpolitikai vezetők, gazdasági vezetők, jegyzők, stb. iskolai végzettség és előképzettségtől függetlenül.

A számonkérés formája: írásbeli tesztek, párbeszédes, szituációs feladatok megoldása minden modul végén.

Megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek: az adott szintnek megfelelő tesztek teljesítése legalább 60 %-ban, melynek teljesítése esetén a képző intézmény tanúsítványt állít ki.