Angol nyelv

A képzést a FAT által akkreditált képzési program alapján végezzük.

FAT program akkreditácós lajstromszáma: PL-5821

Akkreditáció szerinti megnevezése: Angol nyelv

A jelentkezők igényeinek megfelelően a képzést modul rendszerben végezzük. Attól függően, hogy a résztvevőknek milyen az előzetes tudásszintje, és arról milyen szintre szeretnének eljutni, különböző moduloknál kapcsolódhatnak be a képzésbe és különböző szintig juthatnak el. Az egyes modulszintek megfelelnek az Európa Tanács Közös Európai Referenciakeret szintjeinek.

 A képzés moduljai:

  1. Kezdő1

  2. Kezdő2

  3. Középhaladó1

  4. Középhaladó2

  5. Alapfokú nyelvizsga felkészítő

  6. Haladó1

  7. Haladó2

  8. Középfokú nyelvvizsga felkészítő

 A program teljes óraszáma: 800 óra

A képzések óraszámait a tanfolyam intenzitásától, csoport előzetes ismereteitől, felkészültségétől függően határozzuk meg.